admin

Esindaja abi

Oma asja on võimalik ajada iseseisvalt nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis, kuid mõistlik on teha seda esindaja kaudu. Reaalses elus palkavad isegi diplomeeritud juristid oma asja ajamiseks end esindama kolleegi. Isiklik side oma asjaga raskendab vaidluses objektiivselt mõelda ning töövaidlusasjad on oma olemuselt väga emotsionaalsed. Töövailduskomisjoni menetluses ei saa esindaja tasusid kaotaja kanda jätta. Kui …

Esindaja abi Read More »

Töövaidluskomisjon või kohus

Kuidas käituda, kas pöörduda nõudega töövaidluskomisjoni või kohtusse? Töövaidluskomisjonis on menetlus kiirem kui kohtus. Oluliselt kiirem on see kindlasti siis, kui asja lahendatakse Harjumaal. Töövaidluskomisjoni otsusega rahulolematu saab selle aga kohtus vaidlustada. Seetõttu ei pruugi nõudega töövaidluskomisjoni pöördumine alati kiiremini lahendini viia, vaid lõppastmes isegi rohkem aega võtta. Kohtumenetluse kasuks oleks mõistlik otustada kohe, kui …

Töövaidluskomisjon või kohus Read More »

Töövaidlustega seotud märksõnad

Töö tegemiseks sõlmitud lepingud: tööleping, käsundusleping või töövõtuleping Töölepingu lõpetamise põhjused: subjektiivsed või objektiivsed. Mida saab nõuda: tasu hüvitis kahju hüvitamine leppetrahv Kohustused: alluvussuhe tööga kindlustamine töö tegemine võrdne kohtlemine tervis resümee konkurents ja ärisaladus Lepingute muutmine: koondamisvajadus sotsiaalsed suhted