sisu

Esindaja abi

Oma asja on võimalik ajada iseseisvalt nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis, kuid mõistlik on teha seda esindaja kaudu. Reaalses elus palkavad isegi …

sisu

Töövaidluskomisjon või kohus

Kuidas käituda, kas pöörduda nõudega töövaidluskomisjoni või kohtusse? Töövaidluskomisjonis on menetlus kiirem kui kohtus. Oluliselt kiirem on see kindlasti siis, kui asja …

sisu

Töövaidlustega seotud märksõnad

Töö tegemiseks sõlmitud lepingud: tööleping, käsundusleping või töövõtuleping Töölepingu lõpetamise põhjused: subjektiivsed või objektiivsed. Mida saab nõuda: tasu hüvitis kahju hüvitamine leppetrahv …