Õigusabi ja esindamine

Oma asja on võimalik iseseisvalt ajada nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis. Mõistlik on seda teha siiski esindaja kaudu. Isiklik emotsionaalne side oma asjaga raskendab vaidluses objektiivselt mõelda – töövaidlusasjad on oma olemuselt isiklikud ja emotsionaalsed. Praktikas volitavad isegi õigusala professionaalid ennast esindama kolleegi.Töövaidluses rahaliste nõuete puhul võidab esindaja abiga suure tõenäosusega kordades rohkem kui on algselt esindajale makstav tasu. See on investeering.

+372 552 6277

Broneeri konsultatsioon

Ära kuluta aega paragrahvide uurimisele ja vali selleks professionaal. 

1.

Töösuhted

Lepingud, ametijuhised, monitooring, spetisalisti teenus.

Paberid korda

Lepime kokku konsultatsiooniks aja, arutame asjad läbi ja teeme kõik korda.

Kokkulepped on parim viis töötüli lahendamiseks.

Vaidlus töövaidluskomisjonis või kohtus

Tekkinud on konflikt ja selle lahendamine toimub töövaidlusorganis.

2.

Nõuded

Nõuete koostamine ja esitamine. Nõuetele vastamine. Kompromissläbirääkimised.

Avaliku õiguse nõuded

3.

Tööseadused

Esindamine haldusmenetluses

Aruandlus tööinspektisoonile

Tööõnnetuste uurimne, tööohutus, riskide hindamine ja kaardistamine.

Teenust osutab Õigusbüroo

Õigusteenust osutab omanimelise õigusbüroo kaudu Sven Paaver. Sven on viisakas, koostööaldis, järjepidev, leidlik, analüüsi- ja mõtlemisvõimega ning otsustus- ja vastutusvõimeline jurist. Tema lubadus oma klientidele on olla kompetentne ja usaldusvääne partner ning leida probleemidele alati kõige sobivamad lahendused.

Küsimused ja Vastused

Konsultatsioon esialgse õigusliku hinnangu ja täpsema pakkumise saamiseks on tasuta.

Ei pea. Esindaja teeb kõik vajamineva kliendi eest ning hoiab klienti kursis asjade käiguga.

Kasulikum alternatiiv ettevõtte sisese juristi ametikohale.  24/7 nõustamine tööõiguses, lepinguõiguses, äriõiguses, maksuõiguses, hankeõiguses, esindamine kohtus.

Kohtumenetluses peab reeglina vaidluses kaotajaks jäänud pool kinni maksma võitja õigusabikulud. Kui töövaidluskomisjonis alanud vaidlus jätkub kohtus, siis kehtib see reegel ka töövaidluskomisjoni mentluses esindajale makstud tasu osas.

Kas sul on küsimusi? Soovid konsultatsiooniaega?