Õigusabi ja esindamine

Oma asja on võimalik iseseisvalt ajada nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis. Mõistlik on seda teha siiski esindaja kaudu. Isiklik emotsionaalne side oma asjaga raskendab vaidluses objektiivselt mõelda – töövaidlusasjad on oma olemuselt isiklikud ja emotsionaalsed. Praktikas volitavad isegi õigusala professionaalid ennast esindama kolleegi.

+372 552 6277

Broneeri konsultatsioon

Ära kuluta aega paragrahvide uurimisele ja vali selleks professionaal. 

1.

Probleemi hindamine

Broneeri aeg konsultatsiooniks. Määratleme Teie õigusliku probleemi ja koostame hinnangu selle lahendamiseks.

Konsultatsioon

Lepime kokku konsultatsiooniks aja. Klient kirjeldab probleemi. Sõlmime õigusabilepingu.

Kokkuleppe korral sõlmime esindusõiguseks lepingu ning esindja hakkab Teie õiguslikku probleemi lahendama.

Strateegia

Esindaja analüüsib kliendi probleemi, formuleerib võimalikud nõuded või vastuväited ning tutvustab kliendile menetlusplaani.

2.

Kontakt teise osapoolega

Esindaja formuleerib nõudeavalduse ja edastab selle õigusvaidluse teisele osapoolele koos konstruktiivse ettepanekuga õigusvaidluse vältimiseks asjas kokkuleppeni jõuda.

Kui mõistlikud jõupingutused vastaspoolega läbirääkida rahuldavat tulemust ei too, peab tähtaegselt töövaidlusorganisse pöörduma.

3.

Menetlus

Lepime kokku edasise menetlusplaani. Esindaja koostab ja esitab vajalikud menetlusdokumendid kohtule või töövaidluskomisjonile ja osaleb määratud istungitel. Vajadusel esitab esindja menetluse lõpetanud lahendi kohtutäiturile täitmiseks. 

Teostus

Esindaja asub kliendi volituste piires kliendi õigusi kaitsma.

Riskivaba Hinnaga
Õigusteenuse Garantii

teenust osutab Õigusbüroo

Õigusteenuseid osutab Sven Paaver omanimelise õigusbüroo kaudu. Sven on viisakas, koostööaldis, järjepidev, leidlik, analüüsi- ja mõtlemisvõimega ning otsustus- ja vastutusvõimeline jurist. Tema lubadus oma klientidele on olla kompetentne ja usaldusvääne partner ning leida probleemidele alati kõige sobivamad lahendused.

Küsimused ja Vastused

Konsultatsioon esialgse õigusliku hinnangu ja täpsema pakkumise saamiseks on tasuta.

Ei pea. Esindaja teeb kõik vajamineva kliendi eest ning hoiab klienti kursis asjade käiguga.

Arvet saab vajadusel tasuda kolme kuu jooksul kolmes osas lisakuludeta.

Kohtumenetluses peab reeglina vaidluses kaotajaks jäänud pool kinni maksma võitja õigusabikulud. Kui töövaidluskomisjonis alanud vaidlus jätkub kohtus, siis kehtib see reegel ka töövaidluskomisjoni mentluses esindajale makstud tasu osas.

sul on veel küsimusi? soovid Kokku Leppida Konsultatsiooniaega?