Esindaja abi

Oma asja on võimalik ajada iseseisvalt nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis, kuid mõistlik on teha seda esindaja kaudu. Reaalses elus palkavad isegi diplomeeritud juristid oma asja ajamiseks end esindama kolleegi. Isiklik side oma asjaga raskendab vaidluses objektiivselt mõelda ning töövaidlusasjad on oma olemuselt väga emotsionaalsed.

Töövailduskomisjoni menetluses ei saa esindaja tasusid kaotaja kanda jätta. Kui töövaidluskomisjoni menetluses olnud töövaildusasi jätkub kohtumenetluses, siis on võimalik menetluskuldena teiselt poolet välja mõista ka töövaidluskomisjonis esindajale makstud tasu.