Töövaidluskomisjon või kohus

Kuidas käituda, kas pöörduda nõudega töövaidluskomisjoni või kohtusse?

Töövaidluskomisjonis on menetlus kiirem kui kohtus. Oluliselt kiirem on see kindlasti siis, kui asja lahendatakse Harjumaal. Töövaidluskomisjoni otsusega rahulolematu saab selle aga kohtus vaidlustada. Seetõttu ei pruugi nõudega töövaidluskomisjoni pöördumine alati kiiremini lahendini viia, vaid lõppastmes isegi rohkem aega võtta. Kohtumenetluse kasuks oleks mõistlik otustada kohe, kui võib arvata, et emb kumb pool töövaidluskomisjoni otusega ei nõustu ning menetlus jätkub nii või teisti hiljem kohtus.

Oluline erinevus kohtumenetlusest on töövaidluskomisjonis menetluskulude sh esindajale kulunud tasu osas. Töövaidluskomisjonis kannab kumbki pool omad menetluskulud ise, aga kohtumenetluses kannab üldjuhul menetluskulud kaotaja. Kui töövaidluskomisjonis alguse saanud menetlus jätkub kohtus, siis on kohtus menetluskuludeks ka töövaidluskomisjonis kantud menetluskulud.

Kohtumenetluses on ka teistsugused menetlusreeglid. Näiteks erinevalt töövaildluskomisjonist kuulatakse kohtus tunnistaja üle vande all ning sellisel juhul ei tohi tunnistaja valetada, sest see on kuriteona karistatav.

Töövaidluskomisjoni kasuks on aga kindlasti mõistlik otustada siis, kui vaidluse lahendust on võimalik objektiivselt ette näha. Näiteks kui vaildus puudutab töötasu maksmist ning selle kohta on olemas ka tõendid.